• +90 (212) 212 02 42
  • bilgi@rsyplatformu.org
Emre Konuk

RUH SAĞLIĞI PLATFORMU SÖZCÜSÜ
Emre Konuk :

"Tasarı toplumun tüm kesimlerini kapsamaktan uzaktır. Ülke nüfusu her yıl 800 bin artıyor ve ruh sağlığı alanında hizmet veren uzman açığı sayısı ise 300 bindir. Açık hızla büyüyor. Bu açık hızla kapatılmalı, kapsamlı bir yasa ile ruh sağlığı hizmetlerinin yüksek sosyo ekonomik düzeye hitap eder hale gelmesinin önü alınmalıdır."

Sağlığın Tanımı

Sağlığın Tanımı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamıştır.

Hepimize Görev Düşüyor

Hepimize Görev Düşüyor

Yasanın ilgili meslek gruplarının haklarını gözeterek hazırlanmasını sağlamak hepimizin görevidir.

Toplum Merkezli Çalışma

Toplum Merkezli Çalışma

Yeni yasa toplum temelli bir anlayışa dayanmalı ve yürütülmelidir. Tasarı toplumun tüm kesimlerini kapsamaktan uzaktır.

Ruh Sağlığı Yasası

Yeni “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı” içerdiği temel ruh sağlığı anlayışı, meseleyi ele alışı ve yaklaşımı açısından eksiktir, bu haliyle sektörün ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.
Yasanın hak ve toplum temelli hazırlanması için hepimize görev düşüyor.

Biliyor musunuz?

Ülkemizde yürürlükte olan ilgili kanunlar ve ruh sağlığı alanında bilinmesi gerekenler.

ÜYELERİMİZ