• +90 (212) 212 02 42
 • bilgi@rsyplatformu.org

RUH SAĞLIĞI YASASI 1.ÇALIŞTAYI/İSTANBUL

 • RUH SAĞLIĞI YASASI 1.ÇALIŞTAYI/İSTANBUL

  RUH SAĞLIĞI YASASI 1.ÇALIŞTAYI/İSTANBUL

  27 Mayıs 2018 - Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi

  Kayıt: 09:30
  Açılış: 10:00

  1. Oturum: 10:00-12:00
  1. PANEL: RUH SAĞLIĞI MESLEK ÖRGÜTÜ TEMSILCILERI
  Emre Konuk | ÇATED / Çift ve Aile Terapileri Derneği - Moderatör
  Nevin Küçük | RUSAG / Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği
  Dr. Durmuş Ümmet | PDR DER / Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
  Ahmet Cemil Ölçer | SHUDER / Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
  Sibel Düzakın | ANKADER / Ankara Aile Danışmanları Derneği

  2. PANEL: RUH SAĞLIĞI AKADEMISYENLERI
  Dr. Rukiye Hayran | Öğretim Görevlisi - Moderatör
  Prof. Dr. Gökhan Malkoç | Psikolog / İstanbul Medipol Üniversitesi
  Dr. Yudum Akyıl | Çift ve Aile Terapisti / İstanbul Bilgi Üniversitesi

  3. PANEL: YASAL DURUM
  Av. Levent Aytekin

  Öğle Yemeği: 12:00-13:00

  2. Oturum: 13:00-15:00
  TÜM KURULUŞLAR VE UYGULAMACI UZMANLARLA PAYLAŞIMLAR
  Osman Kaya | Pedagog / Moderatör
  Sibel Erenel | Evlilik ve Aile Terapisti, Eğitimci
  Zeynep Akyüz | Klinik Psikolog / RUSAG
  Dr. Olcay Güner | Klinik Psikolog
  Yeşim Kara | RUSİHAK / Sivil Toplum
  Ferhat Yılmaz | TÜRK PDR DER / Denetleme Kurulu Üyesi
  Cansu Kılıç | PÖMYAP / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

  Soru - Cevap Çözüm Önerileri

  ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

  Programı İndirmek İçin Tıklayınız

   

  Çalıştayda Yer Alan Dernek ve Meslek Örgütleri

  • Çift ve Aile Terapistleri Derneği (ÇATED)
  • EMDR Derneği
  • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
  • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
  • Ankara Aile Danışmanları Derneği
  • Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği
  • Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği
  • Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu
  • Türk Psikologlar Derneği

  Sonuç Bildirgesi

  • Yeni yasa, hak temelli ve toplum temelli olmalıdır.
  • Ruh Sağlığı hizmetindeki meslek tanımı ve çerçevesi yasayla çizilmelidir, yönetmelik ve yönergelerle değil.
  • Ruh sağlığı çalışanları ve hizmet alan hastalar hak ihlaline uğramamalı. Yeterli hizmet alma ve bu hizmeti kimin vereceği yasada açıklıkla tarif edilmelidir.
  • Yeni yasa, mesleği kötüye kullanmanın denetimi konusunda açık olmalıdır.
  • Ayrıca yeni yasa, bugüne değil geleceğe yönelik fırsatlar da tanımalı.
  • Psikoterapi, yeni yasada "tıbbi müdahale" olarak tanımlanmalıdır.
  • Aile terapisi, ruh sağlığı hizmeti olarak kabul edilmeli, devlet tarafından finanse edilmeli ve giderler Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) karşılanmalıdır.
  • "Psikoterapi hizmeti, ekip halinde verilir" maddesi, bireysel çalışmanın önündeki en büyük engeldir. Bireysel çalışmanın önünü kapayan bu madde yasadan kaldırılmalıdır.
  • Yasanın hazırlanma ve çıkartılma sürecine, meslek örgütleri ve STK’ların yanı sıra ruh sağlığı hizmeti alan kişiler de muhakkak katılmalıdır.
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetinin (PDR) yasada yeri kesinleştirilmelidir.
  • Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için hizmet veren aile danışmanları da yeni yasada ifadesini bulmalıdır.
  • Mevcut yasadaki 12. madde yeniden ele alınmalıdır. Bu maddeyle, psikiyatrların olmadığı yerde diğer hekimlerin tanı koyabilmesinin önü açılmıştır. Yeni yasada bu durum da düzeltilmelidir.
  • Kapsamlı bir Ruh Sağlığı Yasası çıkarılmazsa, mesleğin icrasında, alan dışı müdahaleler kaçınılmazdır. Ruh sağlığı hizmetleri, yüksek sosyo ekonomik düzeye hitap eder hale gelmesinin önü alınmalıdır.
  • Ruh sağlığı sorunu yaşayanların güvenlik güçlerince karşı karşıya gelmesi, sağlıklı bir kişiye oranla 67 kez daha fazladır. Bu yüzden, hastaların bu süreçte nasıl sorgulanacağı da özellikle düzenleme gerektiren konulardandır.
  • Ülkemizde, en çok işsizlik oranı, yüzde 24 ile sosyal hizmet alanındadır. Bu nedenle kapsayıcı bir yasa ihtiyacı kaçınılmazdır.

   Sonuç Bildirgesini İndirmek İçin Tıklayınız